Νέα παραλαβή DRAGON 1/35 στο Plastimodellismο (Μάϊος 2018)

Νέα παραλαβή DRAGON 1/35 στο Plastimodellismο

Πολλά και ενδιαφέροντα αρματικά θέματα της DRAGON, σε κλίμακα 1/35, παρελήφθησαν στο Plastimodellismo της οδού Ιπποκράτους 48.

Οπως μπορείτε να δείτε και στις πιο κάτω φωτογραφίες, η θεματολογία είναι αρκετά μεγάλη (οι κωδικοί που ήρθαν συνολικά είναι πολλοί περισσότεροι) και καλύπτει και ελληνικά θέματα όπως το MLRS M270A1 του Ελληνικού Στρατού στην 1/35, που βγαίνει απευθείας, χωρίς να χρειάζεται καμία μετατροπή!

Θα τα βρείτε και στο on-line κατάστημα www.pla.gr

 

Νέα παραλαβή DRAGON 1/35 στο Plastimodellismο (Μάϊος 2018)Νέα παραλαβή DRAGON 1/35 στο Plastimodellismο (Μάϊος 2018)Νέα παραλαβή DRAGON 1/35 στο Plastimodellismο (Μάϊος 2018)Νέα παραλαβή DRAGON 1/35 στο Plastimodellismο (Μάϊος 2018)Νέα παραλαβή DRAGON 1/35 στο Plastimodellismο (Μάϊος 2018)Νέα παραλαβή DRAGON 1/35 στο Plastimodellismο (Μάϊος 2018)Νέα παραλαβή DRAGON 1/35 στο Plastimodellismο (Μάϊος 2018)Νέα παραλαβή DRAGON 1/35 στο Plastimodellismο (Μάϊος 2018)Νέα παραλαβή DRAGON 1/35 στο Plastimodellismο (Μάϊος 2018)Νέα παραλαβή DRAGON 1/35 στο Plastimodellismο (Μάϊος 2018)Νέα παραλαβή DRAGON 1/35 στο Plastimodellismο (Μάϊος 2018)Νέα παραλαβή DRAGON 1/35 στο Plastimodellismο (Μάϊος 2018)Νέα παραλαβή DRAGON 1/35 στο Plastimodellismο (Μάϊος 2018)Νέα παραλαβή DRAGON 1/35 στο Plastimodellismο (Μάϊος 2018)Νέα παραλαβή DRAGON 1/35 στο Plastimodellismο (Μάϊος 2018)Νέα παραλαβή DRAGON 1/35 στο Plastimodellismο (Μάϊος 2018)Νέα παραλαβή DRAGON 1/35 στο Plastimodellismο (Μάϊος 2018)Νέα παραλαβή DRAGON 1/35 στο Plastimodellismο (Μάϊος 2018)Νέα παραλαβή DRAGON 1/35 στο Plastimodellismο (Μάϊος 2018)Νέα παραλαβή DRAGON 1/35 στο Plastimodellismο (Μάϊος 2018)Νέα παραλαβή DRAGON 1/35 στο Plastimodellismο (Μάϊος 2018)Νέα παραλαβή DRAGON 1/35 στο Plastimodellismο (Μάϊος 2018)Νέα παραλαβή DRAGON 1/35 στο Plastimodellismο (Μάϊος 2018)