Βάψιμο

Ελληνικά

Airbrush Nozzle Cleaning (Needle Wash/Reamer) Tool

Airbrush Nozzle Cleaning (Needle Wash/Reamer) Tool

Θα το βρείτε με πολλά ονόματα στα αγγλικά (Νeedle Wash/reamer/Cleaning tool). H πρωταρχική λειτουργία του εργαλείου είναι να αφαιρεί ραγισμένα/σπασμένα μπέκ, ειδικά όταν αυτά δεν μπορούν να ξεβιδωθούν με το απλό κλειδάκι διότι έχουν κοπεί  (ή κινδυνεύουν να κοπούν τελείως) οι βόλτες. Το σφηνοειδές σχήμα της αιχμής λοκάρει μπαίνοντας από την μπροστινή οπή εσωτερικά και μπορούμε να ξεβιδώσουμε το ελαττωματικό μπεκ.