6η Εκθεση & Διαγωνισμός Στατικού Μοντελισμού HELMO

Για συνεχή χρονιά (Noέμβριος 2013) διοργανώθηκε με επιτυχία στο Αίγιο η καθιερωμένη έκθεση & διαγωνισμός στατικού μοντελισμού του Συλλόγου «Έλληνες Μοντελιστές» ή HEL.MO (ΗΕllenic MOdellers).

6η Εκθεση & Διαγωνισμός Στατικού Μοντελισμού HELMO6η Εκθεση & Διαγωνισμός Στατικού Μοντελισμού HELMO6η Εκθεση & Διαγωνισμός Στατικού Μοντελισμού HELMO